Néprajztudomány

Tanszéki honlap

Módszertani kiadványok
Bibliográfiák
 • SÁNDOR István: Magyar néprajztudomány 1945–1955. Válogatott bibliográfia. Budapest, 1956
 • SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–1954. Budapest, 1965
 • SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–1960. Budapest, 1971 
 • SÁNDOR István: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850–1870. Budapest, 1977 
Online bibliográfiák
Kézikönyvek
 • A magyarság néprajza I-IV. Budapest, é. n. (1941–1943)
 • ANDRÁSFALVY Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest, 1985
 • ANDRÁSFALVY Bertalan: Magyar népismeret. Néprajz történészeknek. Budapest, 1997 
 • BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Budapest
 • BARABÁS Jenő (szerk.): Magyar néprajzi atlasz I-IX. Budapest, 1987–1992
 • BOGLÁR Lajos–PAPP Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Budapest, 2008 
 • BREDNICH, Rolf W.: Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin, 2001
 • GÖTTSCH, Silke–LEHMANN, Albrecht (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin, 2007
 • HUNFALFY Pál: Magyarország ethnographiája. Budapest, 1876 
 • ORTUTAY Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon I-V. Budapest, 1977–1982
 • PALÁDI-KOVÁCS Attila (főszerk.): Magyar néprajz nyolc kötetben. Budapest, 1988–2011
 • VOIGT Vilmos (szerk.): Alapismereti bevezetés a néprajz iránt érdeklődő hallgatóknak. Debrecen, 1989
 • VOIGT Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Budapest, 1998
Folyóiratok
E-források
Alapvető muzeológiai adatbázisok
Egyéb ajánlott források

Az Általános források menüpontra kattintva további hasznos oldalak érhetők el.