Uralisztika

Tanszéki honlap: SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Meghirdetett szakdolgozati témák
Tanszéki útmutató szakdolgozat készítéséhez

Tananyagok:

SZTE Elektronikus Tanagyag Archívum (az oktatók által feltöltött egyetemi jegyzetek, belépés: EduID-val)
ELTE Finnugor Tanszék

Bibliográfiák

Bibliográfia a permi népek nyelvének, történetének és irodalmának ismeretéhez, 1990-1999.
Finnország: könyvek bibliográfiája (Északi Magyar Archívum)
Finnország: újságcikkek bibliográfiája (Északi Magyar Archívum)

E-könyvek

Bereczki András et al.: A finnugor és szamojéd népek története.  
Fenno-Ugrica
Finnish Literature Society (SKS) szabad hozzáférésű e-könyvei.
Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz: rendhagyó emlékkönyv Csepregi Márta 70. születésnapjára.
Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. Budapest, Akadémiai kiadó, 2003. (proxy használatával elérhető)
Keresztes László: Bevezetés a mordvin nyelvészetbe.
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 1. kötet, 2. kötet.
Klima László: Válogatott rénhíreim.
Kozmács István – Sipőcz Katalin (szerk.): Uralisztika. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.
Kuusi, Matti, et al.: Finnish Folk Poetry – Epic: An Anthology in Finnish and English. (proxy használatával elérhető)
Lukinich Frigyes: A lív föld és népe. Budapest : Egyetemi Ny., 1935.
Nanovszky György (szerk.): A finnugorok világa. (proxy használatával elérhető)
Révay Valéria: Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.
Sajnovics János: Demonstratio. Budapest : ELTE, 1994.
Say István könyvei (balti finnek)
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1937.

Folyóiratok, sorozatok

Budapesti Finnugor Füzetek (ELTE)
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (Estonian Papers in Applied Linguistics)
Emakeele Seltsi Aastaraamat (The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society)
Estonian Literary Magazine
Északi Rokonaink (1939-1944) (proxy használatával elérhető)
Ethnologia Fennica: journal of the Association of Finnish ethnologists
Études finno-ougriennes
Finno-Ugrica (orosz nyelven)
Финно-угорский мир (Finno-ugorszkij mir) (proxy használatával elérhető)
Finnisch-Ugrische Forschungen
Finnish Yearbook of Population Research
Finnish Journal of Linguistics
Finno-Ugric Languages and Linguistics
Finnugor Világ (Reguly Társaság)
Folia Uralica Debreceniensia (DE)
Nyelvrokonaink (proxy használatával elérhető)
Nyelvtudományi Közlemények
NYEST – Rénhírek (Nyelv és tudomány)
Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics
Linguistica Uralica
Onomastica Uralica (sorozat)
Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. (proxy használatával elérhető)
Sámi dieđalaš áigečála
Sananjalkan (finn)
Studia Fennica Folkloristica
Studia uralo-altaica (SZTE)
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja: SUSA = Journal de la Société Finno-Ougrienne
Uralica Helsingiensia
Вестник угроведения = Bulletin of Ugric Studies
Virittäjä

Adatbázisok

FinnUgGuide (német nyelven)
Finnugrisztikai szakkatalógus (német nyelven)
Journal.fi (e-folyóiratokat gyűjtő portál)
Nimisampo (finn helynevek nyílt szemantikai portálja)
Ob-Ugric Languages (angol, német, orosz nyelven)
UraloNet: Uráli Etimológiai Adatbázis
UraTyp (angol nyelven)
UTDB (ugor nyelvek tipológiai adatbázisa)

Hasznos linkek

Alapvető szakirodalom
COPIUS – Community of Practice in Uralic Studies
Финно-угорский мир (A finnugor világ – orosz nyelven)
Genetika, régészet, nyelvrokonság (MTA Nyelvtudományi Intézete által összeállított ajánló bibliográfia)
Helsinki University Library (linkgyűjtemény a finn könyvtári portálon)
INNET-projekt (Veszélyben a nyelvek)
Klima László: Finnugrisztikai alapismeretek (tananyag, belépés: EduID-val)
Консультативный комитет финно-угорских народов (Consultative Committee of Finno-Ugric Peoples)
Polgár Szabolcs: Kelet-Európa erdővidéke a 6-10. században: keleti szlávok, baltiak, finnugorok és a Rusz kialakulása. (e-tananyag, belépés: EduID-val)
Reguly Társaság
Rokonszenv: az ELTE, az SZTE és az MTA együttműködésében létrejött finnugrisztikai portál
Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (tananyag, belépés: EduID-val)
SUB Finnougristik (A Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB Göttingen) finnugrisztikai különgyűjteménye)
World Atlas of Language Structures (WALS)

Az Általános források menüpontra kattintva további hasznos oldalak érhetők el.