Szláv nyelv és irodalom

Szakdolgozati témajavaslatok SZTE BTK Szlavisztikai Intézet

Bibliográfiák
E-könyvek
E-folyóiratok
Katalógus
Folyóiratok

Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica
Altaica (Russia)
Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. Slavica
Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio
Bibliotheca Slavica Savariensis
Filologija
Jezik
Jezik in slovstvo
Južnoslovenski filolog
Naš jezik
Pamiętnik Słowiański
Prace Filologiczne
Pragmatics & Cognition (John Benjamins)
Riječ
Revue des études slaves
Rocznik Slawistyczny
Русский язык за рубежом
Russian Linguistics
Series Linguistica (Budapest)
Slavia
Slavica Szegediensia
The Slavic Review
Slavic Studies — Hokkaido University, Japan
Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Slavistična revija
Slavjanovedenie
Slovenská reč
Slavonic and East European Review
Studia Cracoviensia (Lengyelország)
Studia Etymologica Cracoviensia
Studia Paleoslavica (Szeged)
Studia Romanica de Debrecen
Studia Russica (Institutum Philologiae Slavicae Facultatis Philosophiae in Universitate Slavica Savariensia (Szombathely)
Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia
Зборник Матице српске за славистику
Vestnik Filiala Gosudarstvennogo Instituta russkogo jazyka imeni A. S. PuŠkina
Вестник МАПРЯЛ
Voprosy Jazykoznanija
Wiener Slawistisches Almanach
Wiener Slawistisches Jahrbuch
Zeitschrift für slavische Philologie
Zeitschrift für Slawistik — Universität Potsdam

Hasznos adatbázisok

Друштво за српски језик и књижевност
Дружество на русистите в България
МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
РОПРЯЛ — Российская ассоциация преподавателей русского языка и литературы — Портал “Русское слово”
AAASS — American Association for the Advancement of Slavic Studies
BASEES — British Association for Slavonic and East European Studies
Canadian Association of Slavists
ČAS — Česká asociace slavistů
ESSA — The Early Slavic Studies Association
Slavistično društvo Slovenije
KoBSON
Виртуелна библиотека Србије
Библиотека Матице српске
Дигитална Народна библиотека Србије
Завичајне збирке
Подаци о библиотекама у Србији
EBSCO host
Народна  библиотека Србије
COBISS.net
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
ИНИОН РАН
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Hasznos linkek

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
The European Library 
Российская государственная библиотека 
Российская национальная библиотека 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Egyéb hasznos oldalak

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
SZTE BTK Szláv Intézet

Az Általános források menüpontra kattintva további hasznos oldalak érhetők el.