Általános nyelvészet

Tanszéki honlap
MA-s szakdolgozati követelmények

Bibliográfiák


A magyar nyelvtudomány bibliográfiája 1961 [-1966]. Bp. 1963-1970. (Az MTA Nyelvtudományi Int. Közleményei. Ú. F. 1-6.)
Horváth Mária: A magyar nyelvtudományi kutatások segédeszközei, in: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 5-75. p.
Hungarológiai Alapkönyvtár (magyar nyelvészeti segédkönyvek, alapművek gyűjteménye a MEK-en)

Fontosabb folyóiratok


Acta Linguistica Hungarica (MTA) (proxy használatával elérhető)
Argumentum
Általános Nyelvészeti Tanulmányok (ÁNyT.) (proxy használatával elérhető)
Beszédkutatás
Jelentés és Nyelvhasználat
Nyelvtudományi Értekezések (NytudÉrt.)
Magyar Nyelv (MNy)
Magyar Nyelvőr (Nyr)
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (MNyTK.) (kiadványlista)
Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár (SzNyA.)

Könyvek

A magyar nyelv – Kiefer Ferenc et.al.; Akadémiai kiadó.
A nyelv és a nyelvek – Kenesei István (szerk.)
Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon (katalógusban)
Bánréti Zoltán (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok (katalógusban)
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. (katalógusban: 1. kötet; 2/1. kötet; 2/2. kötet; mutatók)
É. Kiss Katalin, Siptár Péter, Kiefer Ferenc: Új magyar nyelvtan (2003)
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve.
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet.
LingDok: SZTE-s nyelvész-doktoranduszok dolgozatai és konferenciakötetek
Stratégiák és struktúrák: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára.
Steven Pinker: A nyelvi ösztön (katalógusban)
Terts István: A folyton megújuló nyelvészet.

Adatbázisok

Teljes szövegű (főleg idegen nyelvű) e-könyvek, online folyóiratok, cikkek központi közös keresője (proxy használatával elérhető)
ELTEreader: ingyenes e-kiadványok gyűjteménye
Termini-szótár: a határon túli magyarok szavainak gyűjteménye
Kis Magyar Nyelvtár (magyar-angol-magyar jelentésalapú szótár és kétnyelvű, kommunikatív tezaurusz; egybekötött angol és magyar szinonimaszótár)
Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSZ) a Kárpát-medencei Magyar Nyelvi Korpusz szótára
Magyar névarchívum
Languages of the World

Hasznos oldalak

Érdekes Nyelvészet (kurzus és tanulmányok)
Linguist List (tudományos nyelvészeti oldal, amit az Indiana UniversityDepartment of Linguistics működtet)
Pragmatika Centrum
Nyelvészeti Portál (az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvészeti portálja)
Nyelv és tudomány (nyest: népszerű-tudományos nyelvészeti portál)

Az Általános források menüpontra kattintva további hasznos oldalak érhetők el.